Klub Generace Michálkovice

Klub Generace

  • besedy s hosty z regionu
  • besedy s hosty z celé ČR
  • výlety a exkurze, komentované prohlídky
  • besedy sociálního odboru úřadu městského obvodu Michálkovice
  • výstavy regionálních umělců
  • spolupráce s NKP Důl Michal
  • účast na projektu Senioři píší Wikipedii
  • účast na projektu Paměť Ostravy
  • univerzita třetího věku VU3V

Více informací na: pobočce Michálkovice, tel. 599 522 212,  602 566 212, I. Timková, M. Dolasová