KLUB GENERACE OPAVSKÁ

Knihomilky

  • posezení nad knihami, knižní tipy, ukázky
  • besedy v knihovně 
  • účast v projektu Paměť Ostravy

Více informací na: pobočce Opavská, opavska@kmo.cz, tel. 599 522 401, Irena Larišová