KLUB GENERACE OPAVSKÁ

Knihomilky

  • 1x měsíčně posezení nad knihami
  • besedy v knihovnětermín setkání bude:
    • ve středu 16. 11. 2022 v 9.00 hodin (výjimečně ve středu z důvodu následujícího státního svátku)
    • v pátek 16. 12. 2022 v 9.00 hodin
  • účast v projektu Paměť Ostravy

Více informací na: pobočce Opavská, opavska@kmo.cz, tel. 599 522 401, Irena Larišová