KLUB GENERACE OPAVSKÁ

Knihomilky

Další setkání se uskuteční v následujících termínech:

  • v pátek 22. 3. 2024 – workshop „Ověřování informací hrou“
  • v pátek 26. 4. 2024
  • v pátek 31. 5. 2024
  • ve čtvrtek 13. 6. 2024 – literární komentovaná vycházka Porubou.

Začínáme vždy v 10.00 hodin!

  • posezení nad knihami, knižní tipy, ukázky
  • besedy v knihovně 
  • workshopy
  • komentované procházky
  • účast v projektu Paměť Ostravy

Více informací na: pobočce Opavská, opavska@kmo.cz, tel. 599 522 401, Irena Larišová