Klub Generace Svinov

Knižní dýchánek

  • 1x měsíčně posezení nad knihami
  • společné výlety
  • besedy v knihovně
  • účast v projektu Paměť Ostravy

Více informací na: pobočce Svinov, svinov@kmo.cz, tel. 599 522 427, Martina Pilná