Klub Generace Vietnamská

Následující setkání proběhne 13. 03. 2024 v 10:00.

Dopoledne s knihou

  • 1x měsíčně seznámení s knižními tipy a novými knihami
  • zapojení do aktivit a akcí KMO
  • účast v projektu Paměť Ostravy

Více informací na: pobočce Vietnamská, vietnamska@kmo.cz, tel. 599 522 457, Mgr. Eva Chudejová, Lucie Endlicherová