Klub Generace Vietnamská

 

Dopoledne s knihou

  • knižní tipy

Vytvořená zájmová skupina podniká další aktivity:

  • 1-2 ročně vycházku (naučná stezka z Děhylova do Dobroslavic, v Poodří)
  • návštěvy výstav, koncertů, divadelních představení
  • pilotní zapojení do projektu „Zasmějme se spolu“ (senioři a studenti OA)
  • akce v knihovně – vernisáže, besedy se zajímavými osobnostmi, cestovatelské besed, koncerty, literární pořady
  • aktivně se zapojují do akce ke „Dni poezie“
  • účast v projektu Paměť Ostravy

 

Více informací na: pobočce Vietnamská, vietnamska@kmo.cz, tel. 599 522 457, A. Ridlová