Klub Generace Závodní

Klub přátel historie a literatury

 • setkávání 5 x ročně, aktivní spolupráce s mladým dobrovolníkem Petrem Přendíkem
 • vzpomínkové akce s projekcí starých snímků, téma si určují členové klubu
 • vycházky v rámci regionu (Zábřeh, Hrabůvka, Vítkovice)
 • besedy s regionálními osobnostmi
 • účast v projektu Paměť Ostravy
 • účast v projektu Paměť Ostravy – senioři píší vzpomínky

Příklad akcí:

 • Od knih k médiím – vzpomínková akce s projekcí starých snímků, recitace, aktivní přístup zúčastněných
 • Eva Tvrdá – beseda s regionální spisovatelkou, autogramiáda
 • Kronikářův Jih – beseda s kronikářem Ostravy-Jihu Mgr. Petrem Přendíkem
 • Stará Místecká – beseda s projekcí, pracovní setkání, spolupráce zúčastněných, fotografický výstup
 • Z ostravské historie – beseda s projekcí s historikem a ostravským patritoem Mgr. Tomášem Majlišem 
 • Zábřeh ve fotografiích  -beseda s projekcí s Mgr. Petrem Přendíkem
 • Po stopách vysokopecní strouhy II – komentovaná vycházka s pamětníkem Antonínem Blažkem
 • Anketa senior roku – nominace našeho pamětníka a dobrovolníka, devětaosmdesátiletého pana Antonína Blažka, je vyhodnocen mezi sedmi nejlepšími seniory Ostravy 2017

Více informací na: pobočce Závodní, zavodni@kmo.cz, tel. 599 522 306, 599 522 308