Paměť Ostravy

logo projektu Paměť Ostravy

Projekt Paměť Ostravy je realizován od roku 2014, kdy jsme vás vyzvali k zapojení do sběru vzpomínek na život v Ostravě. Shromáždili jsme textovou i fotografickou část vzpomínek, některé také v podobě audionahrávek. Skenovali jsme osobní i rodinné dokumenty, kroniky, sborníky. Proběhlo několik slavnostních setkání, vystoupení účastníků v Ostravském muzeu, vznikla výstava, která byla umístěna jak v galeriích KMO, tak ve foyer Nové radnice. Projekt je prezentován v médiích. Na každém pracovišti KMO jsou k dispozici materiály, vycházejícími z tohoto projektu.

Zajímají nás události významné, ale také mozaika obyčejného života. Co nám vyprávěli prarodiče, co jsme převzali od rodičů, co prožíváme my sami s našimi rodinami a přáteli – zvyky, práce, místa, osobnosti, sousedé… Život v koloniích, v obcích tvořících Ostravu, práce nejen na šachtách či v železárnách, ale také v obchodech, nemocnicích, kultuře, ve školách.

Vydali jsme již tři knihy Paměť Ostravy 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020.

Sbíráme materiál na čtvrtý sborník, který plánujeme vydat na podzim 2022.

Napadá vás, čím byste mohli přispět? Zahrádkaření, turistika, ostravské výlety? Odkud jsme se do Ostravy přistěhovali a proč?

Můžete psát přímo e-verzi a poslat mailem, můžete napsat na psacím stroji či rukou a přinést do nejbližší pobočky Knihovny města Ostravy. Můžeme se domluvit a použijeme diktafon, můžete diktovat a já budu zapisovat. 

Spojte se se mnou – Jarmilou Burešovou tel. 599 522 222 nebo 602 304 222, napište mi email na adresu: buresova@kmo.cz., domluvíme se na spolupráci.

Těším se na vás i vaše vzpomínky

Ke stažení: