S knížkou do života / Bookstart

logo projektu S knížkou do života / Bookstart

O projektu S knížkou do života / Bookstart

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart a v roce 2018 vyhlásil pilotní ročník projektu S knížkou do života. Jedním z cílů je podpořit čtenářskou gramotnost, rozvoj verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace společnými akcemi pro rodiny s dětmi.

Více informací o projektu získáte na webu S knížkou do života.
Projekt můžete sledovat také na facebooku S knížkou do života / Bookstart.


S knížkou do života v Knihovně města Ostravy

Knihovna města Ostravy se do projektu zapojila v pilotním ročníku (2018) v pěti pobočkách: v Petřkovicích, Michálkovicích, Staré Bělé, Proskovicích a v Krásném Poli.

V letošním roce knihovna v aktivitách pokračuje. Dárkové sady S knížkou do života nyní mohou rodiče nově narozených dětí získat nejen na vítání občánků, ale také v jakékoliv pobočce knihovny. Sada mimo jiné obsahuje poukaz na registraci dítěte do knihovny zdarma.

Zaujala vás myšlenka projektu S knížkou do života a chcete se se svým dítětem zapojit prostřednictvím naší knihovny?

Přečtěte si PRAVIDLA PROJEKTU S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA V KMO.

V Knihovně města Ostravy pro vás máme 16 klubů pro nejmenší děti a jejich rodiče. Činnost klubů je zaměřena na získání čtenářských návyků, na podporu rodiny a vícegenerační spolupráci.

Číst dětem a s dětmi je možné a prospěšné od jejich nejútlejšího věku.

Fotografie z akcí v rámci projektu S knížkou do života / Bookstart.


Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy.
Sponzorem projektu v Knihovně města Ostravy je MCard.