S knížkou do života / Bookstart

logo projektu S knížkou do života / Bookstart

S knížkou do života v Knihovně města Ostravy

Knihovna města Ostravy je do projektu S knížkou do života / Bookstart zapojena od jeho počátku (2018) a v aktivitách stále pokračuje.

Sady S knížkou do života mohou rodiče nově narozených dětí získat nejen na vítání občánků, ale také v jakékoliv pobočce knihovny. Sada mimo jiné obsahuje poukaz na registraci dítěte do knihovny zdarma a originální leporelo. Tyto sady jsou pořízeny s finanční podporou Statutárního města Ostrava. 

Sady S knížkou do života máme i v provedení pro zrakově nebo sluchově znevýhodněné. Sada pro zrakově znevýhodněné obsahuje leporelo a kalendář pro rodiče s informacemi o vývoji dítěte i v namluvené verzi. Sada pro sluchově znevýhodněné obsahuje leporelo a kalendář pro rodiče s informacemi o vývoji dítěte s odkazy na videa s uměleckým překladem obou knih do znakového jazyka. Bližší informace vám rádi poskytnou ve Zvukové knihovně nebo v Oddělení pro děti a mládež v ústřední knihovně

Zaujala vás myšlenka projektu S knížkou do života a chcete se se svým dítětem zapojit prostřednictvím naší knihovny? Přečtěte si PRAVIDLA PROJEKTU S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA V KMO.

V Knihovně města Ostravy pro vás máme 22 klubů pro nejmenší děti a jejich rodiče. Činnost klubů je zaměřena na získání čtenářských návyků, na podporu rodiny a vícegenerační spolupráci.

Číst dětem a s dětmi je možné a prospěšné od jejich nejútlejšího věku.


O projektu S knížkou do života / Bookstart v ČR

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart a v roce 2018 vyhlásil pilotní ročník projektu S knížkou do života. Jedním z cílů je podpořit čtenářskou gramotnost, rozvoj verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace společnými akcemi pro rodiny s dětmi.

Více informací o projektu získáte na webu S knížkou do života.
Projekt můžete sledovat také na Facebooku, Instagramu, YouTubeZoneramě

 

Fotografie z akcí v rámci projektu S knížkou do života / Bookstart v Knihovně města Ostravy.


Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy.