TEMATICKÉ KUFŘÍKY

Čtenáři KMO mohou využít služby zapůjčení tzv. tematických kufříků. Jedná se o kufříky se zábavně-vzdělávacím obsahem určené dětem a jejich rodičům či prarodičům. Každý kufřík je zaměřen na jedno určité téma a obsahuje kromě knih také didaktické pomůcky, hračky, společenské hry a CD, jenž jsou přizpůsobeny věku a zájmu dětí. Barevné kufříky a jejich pestrý obsah dokáží přitáhnout pozornost dětí i k tématům, která se dají označit za „školní“, rodiče získají podněty jak rozvíjet fantazii a tvořivost dětí nebo zdolat úskalí výslovnosti či českého jazyka, zároveň mohou spolu s dětmi strávit společný čas.

Protože je o půjčování „kouzelných kufříků“ v knihovnách zájem, rozšiřila KMO nabídku témat a počtu kufříků a to díky prostředkům získaným z grantu smO.

K DISPOZICI MÁME KUFŘÍKY S TÉMATY:

  • Učíme se číst a psát, 
  • Učíme se počítat, 
  • Logopedie,
  • Dinosauři,
  • Angličtina,
  • Dopravní výchova, 
  • Světem zvířat,
  • Čas kolem nás,
  • Podmořský svět,
  • České pohádky.

Zvláštní kategorii pak tvoří tematický kufřík s názvem První čtenářská gramotnost, který přináší návod kdy, co a jak číst i těm nejmenším, jedná se o první možnou informační výbavu třeba pro nastávající rodiče, obsahuje knihy s tematikou těhotenství, výchovy, vývojové psychologie, první říkadla, pohádky a básničky pro nejmenší.

120 kusů kufříků pořízených z finanční dotace statutárního města Ostravy najdete v knihovnách

Dr. MartínkaGurťjevova,  KunčičkyMariánské Hory (Daliborova)Mariánské Hory (J.Trnky)MichálkoviceHladnovskáPetřkovice,  PřívozRadvanice,  Vietnamská

Vítkovice,  VýškoviceZávodní a v Ústřední knihovně u Sýkorova mostu.