Virtuální univerzity třetího věku

V Knihovně města Ostravy mohou senioři navštěvovat Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V). Naše knihovna se tak stala dalším konzultačním střediskem VU3V při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

  • provozovatelem je PEF ČZU v Praze-Suchdole
  • jako konzultační středisko fungujeme od září roku 2013
  • jeden semestr (letní/zimní) vždy obsahuje šest přednášek na jedno téma
  • po absolvování semestru (jehož podmínkou je správné vyplnění všech testů) se mohou studenti zúčastnit slavnostního závěrečného semináře, který probíhá v různých městech
  • po šesti ukončených semestrech čeká studenty promoce v Praze

Virtuální univerzita je určena všem seniorům, důchodcům starobním (s nárokem na starobní důchod nebo v předčasném starobním důchodu) a invalidním důchodcům.

Jednotlivé semestry jsou zpoplatněny sumou zpravidla 400,- Kč.

Podrobnější Informace poskytnou zaměstnanci, či je naleznete na kartách poboček Vítkovice,  VýškoviceMichálkovice.