Počítačová školení seniorů

Knihovna města Ostravy vzdělává zdarma své registrované čtenáře z řad seniorů v práci s výpočetní technikou a dalšími moderními technologiemi.

Hlavním cílem těchto školení je naučit naše čtenáře využívat služeb knihovny prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Jedná se o skupinová a individuální školení zaměřená na tato témata:

 • Základy práce s počítačem a operačním systémem (včetně souborového systému)
 • Práce s tablety, chytrými telefony – zaměřeno zejména na prevenci kyberkriminality, nejedná se o školení základů práce s daným zařízením či OS (takové školení lze příležitostně uspořádat až po domluvě a při patřičném počtu zájemců)
 • Práce s on-line katalogem Carmen (program pro vyhledávání knih v naší knihovně)
 • Internet pro začátečníky
 • Internet pro pokročilé
 • Práce s kancelářskými programy MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint…)
 • Práce s kancelářskými programy OpenOffice (Writer, Calc, Impress…)
 • Práce s nástroji Google, včetně webového úložiště Disk Google
 • Přenos fotografií do PC a jejich základní úprava (práce s obrázky)
 • Práce se scannerem
 • Zpracování audiovizuálních dokumentů
 • Počítačová bezpečnost, včetně bezpečné práce s mobilními zařízeními
 • E-knihy a nové technologie ve čtenářství, elektronické čtečky

Všech těchto školení se můžete po domluvě zúčastnit v Ústřední knihovně KMO v Centru vzdělávání

Některá základní školení pro práci s počítačem a Internetem (včetně on-line katalogu) se po domluvě dají realizovat i na těchto pobočkách:

Obvod 1Obvod 2Obvod 3Obvod 4
FifejdyHladnovskáDr. MartínkaOpavská
VítkoviceMichálkoviceVýškoviceVietnamská
PřívozSvinov
Polanka
Krásné Pole
Podroužkova