Získali jsme ocenění Bibliotheca inspirans

Aktualizováno: 06/10/2023

Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které díky komunitní práci září na mapě Česka. Mezi 11 oceněnými knihovnami jsme i my, Knihovna města Ostravy – pobočka Přívoz za to, že pomáháme upevňovat komunitu. Což naše pobočka splňuje beze zbytku i díky Milanu Bindatschovi, který zde působí jako romský asistent.

„Veřejné knihovny považujeme za bezpečný přístav vědění, porozumění a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, často nápaditě podporují dobré sousedské vztahy v obci a zapojují místní do veřejného dění,“ uvedla Tereza Lišková z Nadace OSF, která společně s Českou spořitelnou ocenění Bibliotheca inspirans organizuje. „Ostravská knihovna ukazuje, že knihovny umějí být bezpečným a tvůrčím místem pro nás všechny,” dodává Lišková.

Média: Česká televize – Události v regionech 5. 10. 2023

Knihovnu v Přívozu navštěvuje velký počet romských dětí a její zaměstnanci potřebovali hledat cestu, jak s nimi úspěšně pracovat. Do pobočky v této sociálně vyloučené lokalitě proto začal docházet Milan Bindatsch, asistent z nedaleké základní školy, který zde tráví s dětmi každé čtvrteční odpoledne. Společně si povídají, hrají deskové hry, čtou, řeší kvízy nebo se doučují. Milan Bindatsch působí v Přívozu i jako terénní sociální pracovník a zná už i generaci rodičů dnešních dětí. „V Přívozu skoro nic není, takže knihovna supluje sociální klub. Rodiče jsou rádi, že tu jejich děti můžou být. Setkává se tady jak minorita, tak majorita, což je pro rodiče těchto dětí super. Žijí v ghettech a chtějí, aby to děti měly jinak,“ popisuje Bindatsch.

„Na dětech je od té doby, co sem dochází pan Bindatsch, vidět velký posun. Hodně se jim věnuje, dělá s nimi různé kvízy a hry na logické myšlení. Děti také díky vlivu pana Bindatsche chodí důsledněji do školy. Jsme moc rádi, že to někdo ocení i mimo knihovnu,“ uvedla v reakci na ocenění Bibliotheca inspirans vedoucí pobočky Přívoz Klára Lišifková.

„Líbilo se nám, jak knihovna pracuje s místní romskou komunitou, hlavně s dětmi. Pan Bindatsch je nenásilně rozvíjí, tráví s nimi čas a je jim oporou. Navíc díky znalosti obou jazyků a místních poměrů pomáhá odstraňovat bariéry mezi většinovou společností a Romy. Role romského asistenta může být velkou inspirací i pro ostatní knihovny,“ vysvětluje jedna z porotkyň ocenění Andrea Studihradová z České spořitelny.

Funkci romského asistenta hodnotí pozitivně i náměstkyně primátora Magistrátu města Ostravy Lucie Baránková Vilamová, do jejíž gesce oblast kultury spadá: „Vnímám potřebnost práce, kterou romský asistent odvádí, a velice oceňuji způsob, jakým se jí zhostil. Příjemné prostředí knihovny, které v dětech podněcuje kreativitu i zájem o poznání a dává jim možnost chytré zábavy, je pro komunitní práci ideální.“

Zdroj: tisková zpráva Nadace OSF, Tereza Lišková, programová koordinátorka Nadace OSF

Foto: Nadace OSF

vedoucí knihovny Přívoz Klára Lišifková, Milan Bindatsch
Klára Lišifková a Martina Pastorková z knihovny Přívoz, Milan Bindatsch
Letošní držitelé ocenění Bibliotheca inspirans Nadace OSF