Změny v našem ceníku od 1. 3. 2023

Aktualizováno: 30/01/2023

Vážení čtenáři,

dovolujeme si upozornit, že od 1. 3. 2023 dojde ke změně v Ceníku služeb a poplatků Knihovny města Ostravy.