Kompenzační pomůcky pro zrakové znevýhodnění

Kompenzačních a simulační pomůcky umožní posluchačům výcvik v modelových i přirozených situacích života handicapovaných a zkvalitní možnosti sociokomunikačního výcviku.
Seznam kompenzačních a simulačních pomůcek:

 • Ukázky knih v Braillově písmu
 • Hmatová kniha „O perníkové chaloupce“: obrázky jsou jednoduché, tvořeny vrstvením příjemných, zajímavých a často přírodních materiálů. Použité materiály jsou voleny tak, aby připomínaly na dotyk vlastnosti skutečných předmětů, které znázorňují (strom je ze dřeva, zvíře z kožešinky, hříbek z měkké pěny ). Obrázky umožňují drobné manipulace
 • Popelčino přebírání: tato ryze přírodní hračka či pomůcka nabízí dětem návrat do starých časů, kdy si děti hrály s tím, co domov a příroda nabízely
 • Dvě slepecké hole
 • Simulační brýle: s těmito brýlemi si mohou lidé vyzkoušet jaké omezení mají osoby s touto oční vadou.
 • Hra Člověče nezlob se!: Všimněte si, že figurky jedné barvy jsou tvarově jiné, než figurky jiné barvy. Figurky mají na hlavičkách hmatové odlišení: žluté mají hladkou hlavičku, černé mají zářez, zelené kruhový otvor a červené figurky mají hlavičku šikmo seříznutou
 • Pichtův psací stroj
 • Lupa příložní s osvětlením pro slabozraké
 • Hodinky česky mluvící
 • Color test: schopnost rozeznávat barvy.
 • Ray: ultrazvuková pomůcka pro orientaci. Ultrazvukové vlny upozorňují na překážku volitelným akustickým či vibračním ohlašováním
 • Klapky na oči
 • Vibrační indikátor hladiny: indikátor detekuje dvě úrovně kapaliny, občasné pípnutí a vibrace detekuje téměř plnou nádobu rychlejší pípnutí a nepřetržitá vibrace značí stop nalévání. Indikátor má integrované dva malé magnety, tím umožňuje jeho umístění na snadno přístupném místě
 • Digitální osobní váha s hlasovým výstupem
 • Tabule na psaní
 • Dvoumetr skládací
 • Quardo: kopíruje české pexeso. Princip Quarda spočívá ve sbírání dvojic. Na rozdíl od pexesa, což je obrazová hra, je však tato hra hmatová. Běžná pexesa pro nevidomé jsou založená na principu výseků. Na hracích kartách jsou vyseknuté určité symboly. Ve hře jich je osm a každý z nich je na kartičkách osmkrát. Nevidomí hráči si vybírají jednotlivé karty a snaží se nasbírat dvojice. Za jednu dvojici získávají jeden bod. Vyhrává ten, kdo má největší bodový zisk