Klub Generace J. Trnky

Knižní tipy

 • představení nových knih, debata o čtenářských zážitcích, možnost vypůjčit si knihy po skončení besedy
 • další setkání se uskuteční v úterý 6. 12. 202210.00 hodin

Tematické besedy v knihovně

 • ve spolupráci s Eurocentrem pořádáme 2x ročně cestovatelské besedy

Domov pro seniory IRIS (DPS IRIS Rybářská 13, Ostrava – Mariánské Hory)

 • spolupráce probíhá od roku 2012, měsíční besedy pro klienty jsou vytvářeny dle přání či nabídky, která se zasílá vždy na konci roku
 •  po ukončení besedy zajišťujeme donáškovou službu pro 11 klientů

Charitní dům sv. Alžběty (Syllabova 1161, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Zelená 2514, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory)

 • besedy pro klienty jsou vytvářeny dle přání či nabídky
 • aktivizace a práce se seniory pomocí reminiscenční terapie

Mariánskohorské kafíčko

 • autorský pořad moderátorky Vlaďky Dohnalové s pozvanými hosty, 4x ročně, finančně podpořeno ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky
 • další setkání se uskuteční ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 17.00 hodin, hostem bude novinářka a spisovatelka Scarlett Wilková

Kurz Trénování paměti

 • ve spolupráci se vzdělávací agenturou A co dál… pořádáme kurzy Trénování paměti
 • dle zájmu proběhne další běh přednášek od ledna 2023

Individuální kurzy práce s PC

 • založení emailu, základní vyhledávání na internetových portálech

Klub pro rodiče a prarodiče Trnkáček

 • mezigenerační spolupráce, určeno pro předškolní děti
 • setkání vždy první pátek v měsíci v 10.00 hodin

Více informací na: pobočce J. Trnky, fifejdy@kmo.cz, tel. 599 522 139