Klub Generace J. Trnky

Knižní tipy

  • představení nových knih, debata o čtenářských zážitcích, možnost vypůjčit si knihy po skončení besedy

Tematické besedy v knihovně

  • ve spolupráci s Eurocentrem 2x ročně a s regionálními osobnostmi 2x ročně podle finančních možností

Domov pro seniory IRIS (DPS IRIS Rybářská 13, Ostrava – Mariánské Hory)

  • spolupráce probíhá od roku 2012, měsíční besedy pro klienty jsou vytvářeny dle přání či nabídky, která se zasílá vždy na konci roku; po ukončení besedy zajišťujeme donáškovou službu pro 8 klientů

Mariánskohorské kafíčko

  • autorské besedy moderátorky Vlaďky Dohnalové s pozvanými hosty, 5x ročně, finančně podpořeno ÚMOb Mariánsko Hory a Hulváky

Kurz trénování paměti

  • ve spolupráci se vzdělávací agenturou A co dál…
  • 3 měsíce, 7 lekcí, doba trvání 1 lekce: 75 minut

Individuální kurzy práce s PC

  • založení emailu, základní vyhledávání na internetových portálech – Březen – měsíc čtenářů, TK

Klub pro rodiče a prarodiče Trnkáček

  • mezigenerační spolupráce, určeno pro předškolní děti

Více informací na: pobočce J. Trnky, fifejdy@kmo.cz, tel. 599 522 138, 599 522 139 Mgr. Honzková