Klub Generace Půjčovna

  • posezení nad knihami, knižní tipy, ukázky
  • besedy v knihovně – vždy poslední čtvrtek v měsíci, od 8.00 hodin
  • účast v projektu Paměť Ostravy

Více informací na: oddělení Půjčovna pro dospělé čtenáře, ustredi.pujcovna@kmo.cz, tel. 599 522 543, Jana Fajkusová