Pravidla projektu s Knížkou do života v KMO

Zaujala vás myšlenka projektu S knížkou do života a chcete se se svým dítětem zapojit prostřednictvím naší knihovny?

Do projektu se mohou zapojit rodiče s dětmi, kteří obdrželi sadu S knížkou do života na vítání občánků nebo si sadu vyzvedli v Knihovně města Ostravy a splňují následující pravidla:

  • Mají trvalé bydliště na území města Ostravy.
  • Dítě ještě nemělo 2 roky a rodiče doložili narození dítěte předložením dokladu, který obsahuje údaj o datu narození (průkaz zdravotní pojišťovny, OP rodiče, OP dítěte, rodný list)

Obdržení dárkové sady neznamená povinnost bezprostředně přihlásit dítě jako čtenáře knihovny.

Pokud rodiče mají zájem uplatnit poukaz na registraci dítěte do knihovny zdarma, mohou tak učinit nejpozději do 24 měsíců od data narození dítěte. Rodič může přihlásit dítě v jakémkoliv oddělení pro děti Knihovny města Ostravy.

  • Na čtenářský průkaz S knížkou do života se mohou půjčovat pouze knihy z fondů oddělení pro děti.
  • Poplatky (mimo registraci) jsou stejné jako u dětského čtenáře.
  • Platnost registrace zdarma v kategorii Bookstart je do zahájení školní docházky.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy.